Έγγραφα & Υλικό

archive

Όροι Συνεργασίας

Για μεγαλύτερη ταχύτητα επικοινωνίας, μπορείτε να κατεβάσετε το Γενικό Συμφωνητικό Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Liberal Consulting. Οι όποιοι ειδικότεροι όροι που μπορεί να διέπουν την εκάστοτε πιθανή συνεργασία καταγράφονται σε ξεχωριστό συνοδευτικό παράρτημα, κατόπιν διαβούλευσης και συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Κατεβάστε το Συμφωνητικό Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ενημερωτικό Έντυπο Μικρών & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το ενημερωτικό έντυπο της Liberal Consulting του Ιουνίου 2014, με πληροφοριακό υλικό εστιασμένο στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων και του ελεύθερου επαγγελματία.

Κατεβάστε το Έντυπο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενημερωτικό Εξωτερικών Συνεργατών

Αν ενδιαφέρεστε να έλθετε στην ομάδα της Liberal Consulting ως εξωτερικός συνεργάτης, μπορείτε να διαβάσετε μια σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Πωλήσεων και των απαιτήσεών του.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Εξωτερικών Συνεργατών