Συμβουλευτική

pebblesΟι υπηρεσίες Συμβουλευτικής αποτελούν τον βασικό κορμό της Liberal Consulting, και απευθύνονται σε οποιοδήποτε μέγεθος και κατηγορία επιχείρησης, ανεξαρτήτως τομέα όπου δραστηριοποιείται. Ωστόσο, με γνώμονα τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της Ελληνικής αγοράς, έχουμε δημιουργήσει ένα πιο εξειδικευμένο πακέτο για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούμε ως “λύση μιας στάσης”, και να μπορούμε να  εξυπηρετήσουμε κάθε πιθανή ανάγκη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Η Liberal Consulting δουλεύει στενά μαζί σας στον δικό σας χώρο, ώστε να γνωρίζει από πρώτο χέρι τις απαιτήσεις και το περιβάλλον της επιχείρησης, και προτείνει λύσεις εξατομικευμένες επακριβώς στις ανάγκες σας. 

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ως μικρομεσαία επιχείρηση ορίζεται εκείνη που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους, και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από  50 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, μικρή είναι εκείνη που απασχολεί μέχρι 50 εργαζομένους και έχει κύκλο εργασιών έως 10 εκατομμύρια ευρώ. Είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων εμπίπτουν σε μια από τις δυο αυτές κατηγορίες.

Η Liberal Consulting είμαστε μια μικρή και ευέλικτη εταιρία, που κάνει πράξη όσα πρεσβεύει, συνδυάζοντας συγκεκριμένες και εξατομικευμένες προτάσεις με προσωπική εξυπηρέτηση. Για εμάς, κάθε πελάτης είναι μεγάλος πελάτης. Πέρα από τα πλαίσια της γενικής Συμβουλευτικής, επικοινωνήστε μαζί μας για τις πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες:

  • Manager on Demand
  • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πωλήσεων
  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για στελέχη και επαγγελματίες