Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

freedom

Υποκίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Αποτελεσματικό άτομο είναι το ελεύθερο άτομο. Στην Liberal Consulting δημιουργούμε το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να αναπτυχθούν σχέσεις αμοιβαίου κέρδους σε κάθε επίπεδο στελέχωσης. Αλλάζουμε την εργασιακή νοοτροπία, μεταμορφώνοντας τον απλό εργαζόμενο σε ισότιμο συνεργάτη της επιχείρησης, δίνοντας έμφαση στην πρωτοβουλία και την ηγετική συμπεριφορά. Προσφέροντας τα κατάλληλα κίνητρα, απελευθερώνουμε τις εσωτερικές δυνάμεις της επιχείρησής σας, δηλαδή τους ίδιους τους ανθρώπους της.

Σεμινάρια Εκπαίδευσης Στελεχών

Στη σημερινή εποχή, οι απαιτήσεις σε μια θέση εργασίας είναι πολύ πιο αυξημένες και ευρύτερες σε σχέση με παλαιότερα. Κάθε στέλεχος επιχειρήσεων, σε όποια βαθμίδα και αν ανήκει, οφείλει να κατέχει βασικές αρχές marketing και management, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με καλύτερο και πιο σύγχρονο τρόπο στις προκλήσεις του ανταγωνισμού και της καθημερινότητας. Στην Liberal Consulting φροντίζουμε να σας μεταφέρουμε τις γνώσεις αυτές με τρόπο απλό και κατανοητό, εξασφαλίζοντας έτσι μια ενιαία εταιρική γλώσσα και κουλτούρα.

Αρχές Ηγεσίας

Η φιλοσοφία προηγείται της εφαρμογής. Το σωστό στέλεχος, σε όποια βαθμίδα και αν ανήκει, πρέπει να διακατέχεται όχι μόνο από τις κατάλληλες γνώσεις, αλλά και από την κατάλληλη συμπεριφορά. Ο Ηγέτης του 21ου αιώνα δεν είναι ο απόλυτος μονάρχης του παρελθόντος. Είναι δημοκρατικός, ειλικρινής, και διοικεί με το παράδειγμα, παρά με την επιβολή. Στην Liberal Consulting εξασφαλίζουμε πρώτα από όλα να εμφυσήσουμε τις αρχές αυτές σε κάθε εταιρικό επίπεδο, χτίζοντας έτσι σταθερά θεμέλια για τη μελλοντική επιτυχία.

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για επαγγελματίες