Στρατηγικό Management

chess

Στρατηγικός Ανασχεδιασμός

Εφαρμόζουμε επιτυχημένες πρακτικές του Marketing και του Management ώστε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση της επιχείρησης. Ευθυγραμμίζουμε τη λειτουργία του οργανισμού σύμφωνα με τις σύγχρονες επικρατέστερες θεωρήσεις. Φυσικά, δεν υπάρχει ένας και μόνο βέλτιστος τρόπος λειτουργίας μιας επιχείρησης, υπάρχει όμως ο ιδανικός σε κάθε περίπτωση. Συζητώντας μαζί σας, μπορούμε να τον ανακαλύψουμε, να τον σχεδιάσουμε, και να τον εφαρμόσουμε βήμα προς βήμα.

Διαχείριση Αλλαγών

Γιατί αποτυγχάνει η πλειοψηφία των αλλαγών που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις; Επειδή συμβαίνουν μόνο επιφανειακά. Στην Liberal Consulting ξεκινάμε από το Όραμα της νέας κατάστασης, και δουλεύουμε στενά μαζί σας για την σταδιακή εφαρμογή του. Δεν χρησιμοποιούμε τακτικές επιβολής των αλλαγών από τα ανώτερα κλιμάκια προς τα κατώτερα. Για εμάς σημασία έχει να εμπλακεί το σύνολο των ανθρώπων της επιχείρησης, ώστε το Όραμα και την ανάγκη για αλλαγή να τα ενστερνιστούν όλοι όσοι θα επηρεαστούν από αυτήν.

Αναδόμηση Λειτουργικής Δομής

Πολλές φορές, οι παγιωμένες δομές δυσχεραίνουν την ομαλή καθημερινή λειτουργία μιας εταιρίας. Οι μικρές επιχειρήσεις πάσχουν από έλλειψη εξειδίκευσης, με συνέπεια κακό συντονισμό και μικρή αποτελεσματικότητα. Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν άκαμπτη και γραφειοκρατική οργάνωση, που μειώνει την ευελιξία και την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων ή επιπέδων. Στην Liberal Consulting θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε την ιδανική τομή, προσαρμοσμένη στις μοναδικές απαιτήσεις της δικής σας επιχείρησης.

Manager on Demand