Πιστοποιήσεις

Certificate Business Coaching

Πιστοποίηση Εξειδίκευσης

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Certificate Change Management

Πιστοποίηση Εξειδίκευσης

Διαχείριση Αλλαγών

Certificate Human Resources

Πιστοποίηση Εξειδίκευσης

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Certificate Business Psychology

Πιστοποίηση Εξειδίκευσης

Ψυχολογία Επιχειρήσεων

Certificate Ανάπτυξη Πωλήσεων

Πιστοποίηση Εξειδίκευσης

Ανάπτυξη Πωλήσεων

Certificate Εξελίξεις Οικονομίας

Πιστοποίηση Εξειδίκευσης

Εξελίξεις Ελληνικής Οικονομίας

Certificate Public Relations

 Πιστοποίηση Εξειδίκευσης

Δημόσιες Σχέσεις

Seminar Διαχείριση Πελατολογίου

Σεμινάριο

Διαχείριση Πελατολογίου