Διασφάλιση Ποιότητας

gears_orange

Πιστοποίηση ISO

Πιστεύουμε ότι η διαχείριση της ποιότητας οφείλει να είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους μιας σύγχρονης επιχείρησης. Το Τμήμα Ποιότητας της Liberal Consulting θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε ένα διεθνές πρότυπο ISO και να εφαρμόσετε τις καλές πρακτικές της αγοράς, γνωρίζοντας την ποιότητα στην πράξη. Οι παρεχόμενες συμβουλές δεν καλύπτουν μόνο ζητήματα ποιότητας εξυπηρέτησης και υπηρεσιών, αλλά και περιβαλλοντικά, υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων, και πάσης άλλης ειδικής φύσεως.

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Η ύπαρξη ενός Τεχνικού Ασφαλείας είναι προαπαιτούμενη από τον νόμο για κάθε επιχείρηση με έστω και έναν εργαζόμενο. Φυσικά, τα θέματα ασφάλειας είναι πρωταρχικής σημασίας για κάθε χώρο ή δραστηριότητα, πέρα και πάνω από τις όποιες νομοθετικές απαιτήσεις. Το Τμήμα Ποιότητας της Liberal Consulting μπορεί να αναλάβει τον ουσιώδη αυτό ρόλο για την εταιρία σας, σχεδιάζοντας και προτείνοντας εξατομικευμένες λύσεις, ή να σας βοηθήσει υπό προϋποθέσεις να εκπαιδεύσετε κάποιο δικό σας στέλεχος για τη θέση αυτή.

Έρευνα Μυστικού Πελάτη

Είμαστε βέβαιοι ότι έχετε δημιουργήσει ένα εξαίρετο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, με πολύ κόπο και πολύ μεράκι. Ωστόσο, πόσο σίγουροι είσαστε ότι το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στην πράξη και σε καθημερινή βάση από τους εργαζομένους σας, ειδικά αν έχετε περισσότερα από ένα και απομακρυσμένα υποκαταστήματα; Το Τμήμα Ποιότητας της Liberal Consulting μπορεί να διενεργήσει για λογαριασμό σας έρευνες ως κρυφός πελάτης, με συγκεκριμένο σενάριο που θα σχεδιάσουμε μαζί, ώστε να αναδειχθούν τυχόν αδυναμίες διαχειριστικές ή εξυπηρέτησης.

 Οι υπηρεσίες παρέχονται σε συνεργασία με

avs_logo