Νομικές Υπηρεσίες

law_orange

Εταιρικό & Επιχειρηματικό Δίκαιο

Κάθε εταιρία που σέβεται τον εαυτό της οφείλει να πατάει σε στέρεες βάσεις, όχι μόνο οικονομικές, αλλά και νομικές. Το Νομικό Τμήμα της Liberal Consulting αποτελείται από δικηγόρους εξειδικευμένους στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, με μακροχρόνια εμπειρία στο ενεργητικό τους, έτοιμοι να καλύψουν κάθε πιθανή ανάγκη της επιχείρησής σας, από την αρχική σύσταση έως την τελική λύση της, αναλαμβάνοντας την πλήρη και ορθή σύνταξη καταστατικών και συναφών εγγράφων, καλύπτοντας όλα τα πιθανά εμπλεκόμενα μέρη.

Εργατικό Δίκαιο & Διαιτησία

Στη σημερινή εποχή, που οι κανόνες των σχέσεων εργασίας αλλάζουν ταχύτατα, είναι απαραίτητη η υποστήριξη ενός εξειδικευμένου γραφείου με βαθιές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, και το οποίο να μπορεί να προτείνει πρακτικές και καινοτόμες λύσεις, εξατομικευμένες στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της εκάστοτε επιχείρησης. Πέρα από την σύνταξη των κατάλληλων συμφωνητικών και συμβάσεων, αναλαμβάνουμε και το βαρύ και δύσκολο έργο της διαιτησίας, στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η παρουσία ενός εξωτερικού και αμερόληπτου παρατηρητή.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι ίσως η πιο δυσνόητη και περίπλοκη κατηγορία δικαίου, ειδικά στην Ελλάδα όπου πολλά δικαιώματα ιδιοκτησίας είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων νεφελώδη. Το Νομικό Τμήμα της Liberal Consulting έχει τη γνώση και την εμπειρία να πατήσει σταθερά και με αυτοπεποίθηση στα δύσβατα αυτά μονοπάτια, καλύπτοντας πλήρως την άυλη ιδιοκτησία και παρεχόμενο έργο της επιχείρησής σας, ακόμη και σε ζητήματα που σχετίζονται με το χαοτικό και συχνά άνομο διαδίκτυο.

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε συνεργασία με