Φιλοσοφία & Όραμα

wheatΌλοι χρειαζόμαστε την Ελευθερία στο ατομικό και κοινωνικό μας περιβάλλον. Δεν μας αρέσει να μας υποδεικνύουν οι άλλοι το τι χρειαζόμαστε, ή το πώς να ζούμε. Θέλουμε δημοκρατία, ειλικρίνεια, και ανοικτό διάλογο, και όταν ισχύουν οι προϋποθέσεις αυτές, είμαστε πολύ πιο χαρούμενοι και θετικοί ως άνθρωποι. Είναι συνεπώς παράδοξο το πώς είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε τις αξίες αυτές, όταν περνάμε από το προσωπικό επίπεδο στο εργασιακό, όπου εκεί συχνά ανεχόμαστε να βιώνουμε απολυταρχία, μυστικοπάθεια, και κλειστές πόρτες.

Στην Liberal Consulting γνωρίζουμε ότι αποδοτικό άτομο είναι το χαρούμενο άτομο. Και χαρούμενο άτομο είναι το Ελεύθερο Άτομο.

Το όραμα της Liberal Consulting είναι η σταδιακή μεταμόρφωση της επιχειρηματικής λογικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, καινοτόμο εργασιακό περιβάλλον, ικανό να παράγει αμοιβαία οφέλη για κάθε εμπλεκόμενο μέρος, σε όποια βαθμίδα στελέχωσης και αν ανήκει. Βασιζόμαστε σε σταθερούς πυλώνες αξιών, εμπνεόμαστε από τις διδαχές της φύσης, και εφαρμόζουμε τετράγωνη κριτική σκέψη. Επιλέγουμε περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ευελιξία, περισσότερη ανάπτυξη.

  • Στην Liberal Consulting δεν πουλάμε προϊόντα. Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες επιλογές.
  • Στην Liberal Consulting δεν ανακυκλώνουμε πρακτικές. Δημιουργούμε νέους δρόμους.
  • Στην Liberal Consulting δεν αλλάζουμε την επιχείρηση. Αλλάζουμε τον τρόπο σκέψης.