Γιατί την Liberal Consulting

arrow

Εξατομικευμένη Εξυπηρέτηση

Στη Liberal Consulting επιλέγουμε να λειτουργούμε ως μια μικρή ομάδα ανεξάρτητων συνεργατών, εξειδικευμένων καθένας σε ξεχωριστούς τομείς, ώστε να παρέχουμε έτσι τη μέγιστη δυνατή γκάμα εξυπηρέτησης. Δεν προσφέρουμε έτοιμα και άκαμπτα πακέτα υπηρεσιών, όπως οι ψυχρές μεγάλες συμβουλευτικές εταιρίες. Αντίθετα, συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας και σε προσωπικό επίπεδο, συνδυάζοντας γνώση και εμπειρία προκειμένου να προσφέρουμε μοναδικές επιλογές, εξατομικευμένες στην εκάστοτε περίσταση.

Σχέσεις Αμοιβαίου Κέρδους

Στη Liberal Consulting σας βλέπουμε όχι ως πελάτες, αλλά ως συνεργάτες. Αποσκοπούμε στο να δημιουργήσουμε μαζί σας μια μακροχρόνια σχέση που να παράγει αμοιβαίο όφελος και για τα δυο μέρη. Το κέρδος μας δεν έρχεται από την άμεση και ευκαιριακή πώληση προϊόντων, αλλά συνδέεται άμεσα με την αύξηση της κερδοφορίας που χτίζουμε σε βάθος χρόνου για την επιχείρησή σας. Έτσι, είναι η δική σας επιτυχία που αποτελεί για εμάς τόσο το κίνητρο, όσο και την πηγή της επαγγελματικής ικανοποίησης.

Έμφαση στην Εφαρμογή

Καλή είναι η θεωρία, αλλά στην αληθινή ζωή μετράει η πράξη. Στην Liberal Consulting συνδυάζουμε την τετράγωνη λογική και έμφαση στο αποτέλεσμα των Θετικών Επιστημών με την επιχειρηματική φιλοσοφία και έμφαση στον άνθρωπο των Διοικητικών Επιστημών. Δεν έχει νόημα για εμάς να σας προσφέρουμε ένα έτοιμο θεωρητικό μοντέλο και μετά να σας εγκαταλείψουμε να βρείτε μόνοι σας την άκρη. Μένουμε μαζί σας σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική βοήθεια βήμα βήμα, και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.