Εύρος εφαρμογών διοικητικής φιλοσοφίας

30/01/2013

Εύρος εφαρμογών διοικητικής φιλοσοφίας

«Ποτέ μην υποδείξετε στους ανθρώπους πώς πρέπει να δουλεύουν. Εξηγείστε μόνο ποιος είναι ο σκοπός και θα σας καταπλήξουν με την εφευρετικότητά τους.» (George Patton)

Οι εφαρμογές και η λογική που διέπει τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (management) είναι κοινές σε κάθε έκφανση της ατομικής ή κοινωνικής ζωής, είτε σχετίζονται με τη διοίκηση μιας πολυεθνικής εταιρίας, ενός μικρού καταστήματος, ή ακόμη και της ίδιας της οικογένειάς μας. Παρόλο που η αναφορά συχνά γίνεται για συγκεκριμένα προϊόντα και οργανισμό, οι πρακτικές που περιγράφονται μπορούν να επεκταθούν σε οποιοδήποτε άλλη εταιρία, ή ακόμη και πέραν του γενικότερου επιχειρησιακού πλαισίου αναφοράς. Φυσικά ο σκοπός της συμβουλευτικής δεν είναι να καταρτίσει μια πλήρη και ολοκληρωμένη λίστα, ή να εφεύρει μια καθολική συνταγή επιτυχίας, αλλά να μεταδώσει το γενικότερο πνεύμα και τη νοοτροπία που περιέχεται στη διοικητική επιστήμη, και το βρει τρόπους να καλυτερεύσει τη σημερινή πραγματικότητα, με το να επιστήσει την προσοχή προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και τρόπο δράσης.

Για παράδειγμα, εάν γνωρίζω να οργανώνω σωστά τον χρόνο μου, η έμφαση δεν πρέπει να δοθεί στα επιμέρους εργαλεία που θα χρησιμοποιήσω, αλλά στην καλλιέργεια της κατάλληλης νοοτροπίας, που θα μου επιτρέπει από εκεί και μετά να εφαρμόσω τη λογική και τη μέθοδο της οργάνωσης σε οποιαδήποτε άλλη εταιρική ή προσωπική δραστηριότητα. Σημασία δεν έχει να αλλάξουμε την επιχείρηση, αλλά να αλλάξουμε τον επιχειρηματία. Εφόσον εκείνος σκέφτεται σωστά, θα μεταδώσει τον τρόπο σκέψης του και στην εργασία του, είτε πρόκειται για τον ιδιοκτήτη είτε για κάποιον κατώτερης βαθμίδας εργαζόμενο.